Så var det förr
Villa Somra, som det hette förr, byggdes 1905 av kommunfullmäktige Hedlund. Han bodde redan på en stor gård i Ingelstad, men tanken här var att starta ett rekreationshem för misshandlade kvinnor. Så blev inte fallet då grundarens ekonomi var i botten då huset stod klart. Fastigheten såldes och ägdes under de kommande årtioendena av olika personer med fina titlar.  
Huset köptes 1945 av fru Betty Sandin som gjorde villan till ett pensionat som hon kallade Solviken. Betty hade tidigare drivit pensionatsrörelse i Ämhult och visste därför vad det innebar.
 
Pensionatet var tänkt för alla gamla som inte hade någonstans att fira påsk, jul eller nyår. Det blev en social plats där man återkommande träffade vänner från hela riket som man lärt känna. 
Efter 16 år hade Betty fått nog och sålde 1961 Solviken till Ida Carlsson.
Ida representerade den första generationen i den nuvarande ägarfamiljen. Nästa ägarrinna blev dottern Märta Lindén som arbetade på Solviken ända tills dagen då hon avled år 2001.

solvik_ludd_007_72dpisolvik_ludd_001_72dpisolvik_ludd_011_72dpi

Så är det idag
Idag drivs pensionatet av Inger Håkansson, barnbarnet till Ida Carlsson. Inger säger att ordet pensionat fått en annan betydelse med åren. 
Kvar finns inte många av de äldre damerna, istället är det unga par, turister och barnfamiljer som representerar besökarna. Den mest trogna pensionatsgästen var Ava Hedström från Stockholm. Hon började åka hit när hon var 78 år och återkom varje sommar under fem veckors tid tills hon blev 101 år gammal.
På Solviken försöker vi att bevara den gamla pensionatsandan som gör att gästerna känner sig hemmastadda. Med andra ord finns medaljongtapeterna och antika möbler bevarade.

Inglinge_Hog_ludd_72dpi

Ingelstad
Ingelstad är en by i Östra Torsås församling med ca 2000 invånare. 
Samhället ligger nära både till Glasriket och till Växjö som endast ligger ca 17 km härifrån.
Samhället är nog mest känt för sitt järnåldersgravfält, Inglinge hög. En mängd olika fornlämningar finns i området, 
den största gravhögen är 35 meter i diameter och 6 meter hög. Bredvid den stora högen finns en mindre hög, 
28 meter i diameter och 3,25 meter hög. I området finns också omkring 130 anläggningar, däribland två skeppssättningar.
På denna plats säger man att Nils Dacke samlade sina härar och talade fritt till lyssnande bönder.